ഒന്നു വെറുതേ.......

Friday, February 29, 2008

അയോഗ്യത

കവിതാ മല്‍സരം
വിഷയം - ജാലകക്കാഴ്ച

കറതീര്‍ന്ന കവികളെല്ലാം
കിളിവാതിലൂടെ കണ്ട പുറങ്കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചെഴുതി.

അവനോ,
ജാലകപ്പാളികളിലെ നേര്‍ത്ത വിള്ളലിലൂടെ
അകത്തെ ഇരുട്ടിലേക്ക്‌ പാളിനോക്കി.


നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തതിന്‌ മല്‍സരത്തില്‍ അവന്‍ അയോഗ്യനായി.

2 അഭിപ്രായങ്ങള്‍ :

  • കവിതാ മല്‍സരം
    വിഷയം - ജാലകക്കാഴ്ച

    By Blogger വളയം, at February 29, 2008 9:27 am  

  • വളരെ ലളിതമായ രീതിയില്‍ നന്നായി അവതിരിപ്പിചിരിക്കുന്നു. താങ്കള്‍ക്കു ഇനിയും ഇനിയും നന്നായി എഴുയ്താന്‍ സാധിക്കും. അതിനായി എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു.

    By Anonymous Shiva, at November 04, 2012 1:28 am  

Post a Comment

<< Home